DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Přírodní kosmetika z Tibetu

Co je úspěch?

 

Co je to úspěch?

 

Co je úspěch

Wikipedie definuje úspěch jako:„ pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné, nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle.“

Úspěch ale může být
relativní v čase – tedy to, co se jevilo jako úspěšné, se může v průběhu času jevit jako neúspěšné a naopak. Kromě toho se může jednat i o
subjektivní dojem. To, co se jeví někomu jako úspěch, jinému člověku se může zdát neúspěšné a naopak. Posuzování úspěšnosti
není tedy nikdy zcela absolutní a vždy
záleží na hledisku pozorovatele a na celkové společenské situaci.
Velmi hezky řečeno, pro každého z nás může být úspěch zcela něco jiného.

To, co nás činí šťastnými, je dosahování našich osobních cílů, které pro nás osobně znamenají úspěch.

První výzvou na naší cestě k úspěchu je naše cíle najít a formulovat. Odlišit své vlastní cíle a představy o úspěchu od toho, co je považováno za úspěch obecně. Ale jak?

 

Neplýtvejte energií na cíle někoho jiného

Společnost obvykle měří úspěch pomocí mimořádného výkonu: sportovní rekord, velké jmění, řídící pozice ve velké společnosti.

Je však výkon a finanční úspěch jedinou hodnotou, kterou lze považovat za kritérium úspěchu? Podléhání společenským tlakům a přijímáním obecných měřítek v nás může vyvolat pocit, že pro dosažení úspěchu nejsme dost tvrdí, že nám něco důležitého chybí, nebo dokonce, že být úspěšný není nic pro nás.

Může se také stát, že dlouhé roky investujeme čas a energii na dosažení určitého cíle, abychom později zjistili, že nám nepřinesl žádoucí uspokojení. A že ztráty, které jsme cestou utrpěli, mohou být příliš vysoké.

Zorientovat se ve svých cílech a životních prioritách tak nemusí být snadné. Musíme zvažovat svou životní situaci a vnější okolnosti, na které má naše jednání vliv. Často jsme byli léta ovlivněni svými rodiči a okolím, které nás přesvědčovalo o tom, co máme považovat za úspěch. Lidé kolem nás nám plánovali, čeho máme v životě dosáhnout a ukazovali nám jako vzory ty, kteří byli podle jejich názoru úspěšnější a nabádali nás, abychom se jim snažili podobat.

 

Úspěch je to, že dosáhnete cílů, které si sami zvolíte.

Je důležité
odstranit okruh myšlenek o úspěchu, který nám byl vnucen z vnějšku a
formulovat své vlastní myšlenky o úspěchu,
vyvážit své cíle do všech oblastí, které nás naplňují a které jsou pro nás důležité.

Úspěch je opravdu úspěchem až tehdy, když přináší radost nejen nám, ale v důsledku také našemu okolí.

Proto je pro nás tak důležité občas se zastavit a položit si otázku, jaké jsou naše cíle, čeho chceme v životě dosáhnout, co nás učiní spokojenými. Je dobré zamyslet se nad tím, kdy se cítíme v životě opravdu příjemně, co nás baví.

Teprve až si toto uvědomíme, můžeme začít podnikat kroky k dosažení úspěchu. Až když máte jasný svůj životní cíl, máte jistotu, že děláte, to co umíte, co vás baví a to v čem jste dobří. Práce na dosažení úspěchu v této oblasti se pak pro vás stane radostí a nikoli nutností.

Intuitivně víme, kdy jdeme za svým životním cílem a kdy se od něj vzdalujeme. Je třeba této intuici naslouchat a nepotlačovat ji vnějšími konvencemi a omezujícími přesvědčeními.

 

Ověřte si, co vám v životě přináší radost a uspokojení!

Zkuste si jednoduché cvičení, které vám pomůže informace, které vám vaše intuice sděluje, lépe zformulovat.

Cvičení:

Napište si seznam okamžiků a činností, při kterých jste prožívali opravdovou radost a chuť do života.
Po napsání tohoto seznamu se podívejte, co mají činnosti, které jste napsali společného. To společné je to, co vám v životě přináší největší uspokojení a co by měl mít společné i váš životní cíl.

 

Úspěch a štěstí jsou pro každého!

Úspěch znamená pro každého něco jiného, ale každý může být úspěšný a šťastný v tom, co dělá, co ho baví a naplňuje.
Najděte, co je právě pro vás tím životním cílem, který vám i vašemu okolí přinese pocit úspěchu, spokojenosti a životní rovnováhu.

 

Autorem článku je Jaroslav Průša, zkušený a vyhledávaný lektor, osobní kouč a poradce s více než 30ti letou obchodní, manažerskou a trenérskou praxí v mezinárodním prostředí. Je nositelem nejnovějšího know-how v oblasti rozvoje osobnosti, dlouhodobě se profesně zaměřuje na leadership.